SOBOTY PRACUJĄCE GBP W GORZYCACH W II PÓŁROCZU 2023 R.

Przypominamy, że od 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach jest czynna w wybrane soboty w godz. 8.00 – 12.00.

Wszystkie soboty pracujące (do końca b.r.) oznaczone są, w grafice poniżej, kolorowymi kwiatami.

Serdecznie zapraszamy!