HISTORIA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach została utworzona 20 lutego 1974 r. Mieściła się wówczas w budynku Agronomówki, a działalność swą rozpoczęła od  904 woluminów. Pierwszym Kierownikiem Biblioteki była Pani Danuta Babiec.

W 1984 r. Biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń na terenie Osiedla, a w budynku Agronomówki powstała Filia Nr 1. Kierownikiem Biblioteki została Pani mgr Bronisława Kulas. Tu powstały dwa oddziały: dla dzieci i dla dorosłych wraz z czytelniami. Zwiększono również zatrudnienie do trzech osób. W tym czasie księgozbiór biblioteki liczył 7 014 woluminów i z każdym rokiem systematycznie się powiększał. W 1987 roku nowym Kierownikiem Biblioteki została Pani mgr Jolanta Śpiewak. Lata osiemdziesiąte to prawdziwy boom czytelniczy. Padły wówczas rekordy wypożyczeń.

1 grudnia 1990 r. na mocy Uchwały Nr VI/41/90 z dnia 9 listopada 1990 r. Rady Gminy Gorzyce, na bazie przekazanego przez WSK Gorzyce Zakładowego Domu Kultury WSK oraz podległych Gminie: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z jej Filiami, Domu Kultury w Sokolnikach i Domu Kultury we Wrzawach powstał Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach.

W 1998 roku został przeprowadzony gruntowny remont budynku. Pomieszczenia zostały dostosowane do ciągle powiększającego się księgozbioru biblioteki. Z księgozbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych i dla Dzieci został wyodrębniony księgozbiór, na bazie którego powstała Czytelnia Główna z 12 miejscami dla czytelników. Powstała również Sala Wystaw, gdzie prowadzone były różnorodne zajęcia dla dzieci, a także odbywały się wystawy. Nastąpiła również zmiana na stanowisku kierownika biblioteki. Od 2002 r. Biblioteką kieruje Pani Mariola Stopińska – Hara.

Najważniejszą jednak zmianę w działalności biblioteki przyniosła komputeryzacja.W 2005 roku Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Wypożyczalnia dla dzieci rozpoczęły obsługę czytelników w programie bibliotecznym MAK. W Czytelni powstały stanowiska komputerowe dla czytelników z programu „IKONKA”  z dostępem do internetu. W kolejnych latach File biblioteczne w Sokolnikach, Trześni i Wrzawach również wprowadziły swoje księgozbiory do programu MAK.

Dwie tragiczne w skutkach powodzie, które nawiedziły gminę Gorzyce  w roku 2001 i 2010, dokonały poważnych zniszczeń  w księgozbiorach i wyposażeniu Filii bibliotecznych : w Trześni, Sokolnikach i Wrzawach. Mimo to udało się z czasem odbudować i odtworzyć stan bibliotek sprzed powodzi.

Podczas kolejnego, małego remontu, przeniesiono Wypożyczalnię dla Dzieci do większego pomieszczenia po Czytelni. Całkowicie odmieniona, bardziej przestrzenna i funkcjonalna ma teraz o wiele większe możliwości w zakresie organizowania imprez czytelniczych dla najmłodszych czytelników, a także udostępniania książek, czy eksponowania księgozbioru na półkach, bardziej przejrzystego układu działów tematycznych czy wreszcie większego komfortu czytelnika w dostępie do książek.

Czytelnia również zyskała nowe pomieszczenie. Pełni funkcję nowoczesnego punktu informacyjno-naukowego oferującego dostęp do  prasy, czasopism, z 2 stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka prenumeruje aktualnie 8 tytułów czasopism starając się zadowolić czytelników o różnorodnych zainteresowaniach. Są to dzienniki, tygodniki, miesięczniki informujące o bieżących wydarzeniach w kraju i za granicą. W czytelni można również kserować i drukować  dokumenty.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w  Gorzycach  wraz z Filiami dołączyła do grona użytkowników systemu MAK+, który nie tylko usprawnia  pracę bibliotekarzy, ale przede wszystkim ułatwia czytelnikom dostęp do biblioteki i jej zasobów. Indywidualne konto dla każdego użytkownika stwarza m.in. możliwość zdalnego zamawiania książek. System generuje automatyczne powiadomienia o terminie zwrotu lub o realizacji zamówienia.

Od blisko 50 lat biblioteka konsekwentnie i systematycznie wypełnia swoje podstawowe zadania statutowe. Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne społeczności lokalnej. W ciągu tych lat księgozbiór urósł do ponad  50 000 woluminów. Szczególny nacisk kładzie się na zbiory regionalne, dokumentujące przeszłość i teraźniejszość regionu. Z bogatych zbiorów biblioteki korzysta corocznie ponad 2 000 czytelników, którzy wypożyczają ponad 30 000 woluminów bibliotecznych. Bibliotekę rocznie odwiedza ponad 12 000 użytkowników. Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową ze szczególnym położeniem nacisku na promocję czytelnictwa.