BIBLIOGRAFIA REGIONALNA GBP GORZYCE- CZYTELNIA

 1. Michałowicz – Kubal Marta, Kubal Grzegorz, „Miejscowości Gminy Gorzyce na przestrzeni wieków”, Krosno-Targowiska; Gorzyce: na zlecenie Urzędu Gminy 1998.
 2. Budziło Benedykt, „Gorzyce i Wrzawy” : Zarys dziejów, Kraków 2000.
 3. Budziło Benedykt, Budziło Krzysztof, „Gorzyce dawniej i dziś”, Gorzyce 2006.
 4. Chyła Roman, „Sandomierz i okolice : przewodnik regionalny”, Sandomierz
 5. Stadnik Janina, „Na drogach Puszczy Sandomierskiej”, Tarnobrzeg 2007.
 6. Stadnik Janina, „Na drogach Puszczy Sandomierskiej”, Tarnobrzeg 2009.
 7. Stadnik Władysław, „Na drogach Puszczy Sandomierskiej”, Tarnobrzeg 2011.
 8. Rawski Józef, „Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu”, Tarnobrzeg 1997.
 9. Rawski Józef, „Piastowskie Dzieje Puszczy Sandomierskiej: Gorzyce – Strażnice graniczne pierwszych Piastów”, Tarnobrzeg 1997.
 10. Budziło Benedykt, „Dzieje szkolnictwa na terenie Gminy Gorzyce”, Gorzyce 1999.
 11. „Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś : zbiór rozpraw i artykułów” / pod red. Józefa Półćwiartka, Rzeszów 1980.
 12. Rawski Józef, „Republika Tarnobrzeska w świetle źródeł wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu”, Tarnobrzeg 1993.
 13. Mądry Józef, „Moje wspomnienia”, Sandomierz – Trześń 2015.
 14. Kos Stanisław, „Bataliony chłopskie w Tarnobrzeskiem 1940-1945”, Sandomierz 1997.
 15. Budziło Benedykt, „Wrzawy w świetle kronik pamiętników i relacji”, Wrzawy 2008.
 16. „Republika Tarnobrzeska w świetle faktów i dokumentów”, Tarnobrzeg 1982.
 17. „10 lat działalności Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku : wydawnictwo jubileuszowe” / pod red. Elżbiety Lubery, Sandomierz 2005.
 18. „Rocznik Tarnobrzeski 1996” T.1, Tarnów 1996.
 19. „Archiwum Jawora: dokumenty obwodu Armii Krajowej Tarnobrzeg”, Tarnobrzeg 1994
 20. Zioło Zbigniew, „Tarnobrzeski Ośrodek Siarkowy”, Warszawa 1975.
 21. Rawski Józef, Rawski Wojciech, „Miechocin : Kolebka Tarnobrzega”, Tarnobrzeg 1994
 22. Prarat Waldemar, „Uwłaszczenie chłopów w Dominium Wrzawy w 1848 roku”, Wrzawy 2011.
 23. Prarat Waldemar, „Straty wojenne wsi Wrzawy w latach 1939 – 1945”, Wrzawy 2012.
 24. „Bitwa pod Wrzawami w 200. rocznicę wydarzeń”,/ praca zbiorowa pod red. Waldemara Prarata, Wrzawy 2009.
 25. Prarat Waldemar, „Szkoła, która odeszła… – dzieje szkoły powszechnej we Wrzawach spisane w 125 rocznicę powstania”, Wrzawy 2011.
 26. Prarat Waldemar, „Parafia Wrzawy : Zarys dziejów”, Wrzawy 2008.
 27. Prarat Waldemar, „Słownik Biograficzny Nauczycieli Szkół Powszechnych gminy Gorzyce do pierwszej połowy XX wieku”, Wrzawy 2007.
 28. Prarat Waldemar, „Wojciech Sabat (1901 – 1943)”, Wrzawy 2013.
 29. Prarat Waldemar, „Z dziejów regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem”, Wrzawy 2012.
 30. Wydra Leopold, „W widłach Wisły i Sanu „Gorzyce – mała ojczyzna” : tomik wierszy”, Gorzyce 2009.
 31. Wydra Leopold, „Tęcza nad Gorzycami: tomik wierszy”, Gorzyce 2011.
 32. Rokoszewska Małgorzata, Myśliwiec Bogdan, „Powódź 2010:Tarnobrzeg-Sandomierz-Gorzyce”, […] 2011.
 33. Kozioł Dorota, „Ty nasz kochany Machowie…”, Tarnobrzeg 2015.
 34. Duma Piotr, „Tarnobrzeskie Ślady tom 1”, Tarnobrzeg 2015.
 35. Czepiel Piotr, Duma Piotr, „Tarnobrzeskie Ślady tom 3”, Tarnobrzeg 2016.
 36. Duma Piotr, „Tarnobrzeskie Ślady tom 4”, Tarnobrzeg 2016.
 37. Szwedo Bogusław, „Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta.” T.2, Tarnobrzeg 2015.
 38. Szwedo Bogusław, „Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta.” T.3, Tarnobrzeg 2016.
 39. Banaszek Tadeusz, „Historia garnizonu Sandomierz w latach 1918 – 1939”, Sandomierz 2012.
 40. „Dzieje Sandomierza : średniowiecze”/ pod red. Henryka Samsonowicza, Warszawa 1993.
 41. „Dzieje Sandomierza : XVI – XVIII w.”, T.1 / pod red. Henryka Samsonowicza, Warszawa 1993.
 42. „Dzieje Sandomierza : XVI – XVIII w.”, T.2 / pod red. Henryka Samsonowicza, Warszawa 1993.
 43. „Dzieje Sandomierza : 1918 – 1980” / pod red. Henryka Samsonowicza, Warszawa 1994.
 44. Łysiak Sylwester, „Współczesny Teatr Ludowy: studium wybranych zespołów z Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego”, Sandomierz 2012.
 45. „Chata Pismo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce” Nr 2/2009, Tarnobrzeg 2009.
 46. „Chata Pismo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce” Nr 3/2010, Tarnobrzeg 2010.
 47. „Chata Pismo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce” Nr 4/2011, Tarnobrzeg 2011.
 48. „Chata Pismo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce” Nr 5-6/2013, Tarnobrzeg 2013.
 49. „Chata Pismo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce” Nr 7/2014, Tarnobrzeg 2014.
 50. „Chata Pismo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce” Nr 8/2015, Tarnobrzeg 2015.
 51. „Chata Pismo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce” Nr 9/2016, Tarnobrzeg 2016.
 52. Buko Andrzej, „Początki Sandomierza”, Warszawa 1998.
 53. Marczak Michał, „Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu”, Tarnobrzeg 2000.
 54. Słomka Jan,” Pamiętniki Włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych”, Tarnobrzeg 2012.
 55. Sypuła – Gliwa Joanna, „Dwór, pejzaż okaleczony”, Łomianki 2007.
 56. Tabaczyński Stanisław, Buko Andrzej, „Sandomierz : starożytność. wczesne średniowiecze”, Rzeszów 1981.
 57. Gaj – Piotrowski Wilhelm, „Zamkowe Muzeum Regionalne w Stalowej Woli – Rozwadowie : Dzieje architektoniczne”, Stalowa Wola 2002.
 58. Stadnik Janina, „Na drogach Puszczy Sandomierskiej”, Stalowa Wola 1993.
 59. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 7, Oświata Tarnobrzeska, Tarnobrzeg 1993.
 60. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 17, Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti, Tarnobrzeg 1998.
 61. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 6, Tarnobrzeg 1593/1993, Tarnobrzeg 1993.
 62. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 5, Harcerstwo w Tarnobrzegu 1912 -1992, Tarnobrzeg 1993.
 63. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 9, Wolność i niezawisłość : obwód Tarnobrzeg, Tarnobrzeg 1992
 64. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 10, Kościoły Tarnobrzega, Tarnobrzeg 1995.
 65. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 12, Tarnobrzeska Solidarność 1980-1981, Tarnobrzeg 1996.
 66. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 11, Tarnowscy na Dzikowie, Tarnobrzeg 1995.
 67. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 13, Narodowa Organizacja Wojskowa – Obwód Tarnobrzeg, Tarnobrzeg 1996.
 68. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 14, Stan wojenny w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1996.
 69. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 15, Tarnobrzeżanie w przedwojennej karykaturze, Tarnobrzeg 1997.
 70. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 8, Puszcza Sandomierska, Tarnobrzeg 1994.
 71. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 16, Tarnobrzeg Bibliografia, Tarnobrzeg 1997.
 72. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” Nr 18, Kultura w przedwojennym Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1998.
 73. Budziło Benedykt, „Ochotnicza Straż Pożarna w Furmanach w 65 – rocznicę powstania”, Furmany 1999.
 74. Budziło Benedykt, „Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni w 125 – rocznicę powstania”, Trześń 2000.
 75. Budziło Benedykt, „Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzawach w 100 – rocznicę powstania”, Wrzawy 1998.
 76. „Ziemia Rzeszowska”, Kraków 1972.
 77. Wójcik ADAM, Garbacz Krzysztof, „Tarnobrzeg: ślady czterech wieków”, Tarnobrzeg 1992.
 78. „Gmina Gorzyce”, Gorzyce 2011.
 79. Stańkowski Marek A., „Między Sanem a Łęgiem”, Rzeszów 2011.
 80. Wiktor Andrzej, Stańkowski Marek A., „Zasańskie portrety”, Rzeszów 2011.
 81. Adamski Antoni, „Artyści Podkarpacia”, Rzeszów 2010.
 82. Myśliwiec Bogdan, „Tarnobrzeg”, Kraków 2008.
 83. Motylewicz Jerzy, Pyszkowski Andrzej, „Miasta Podkarpacia”, Rzeszów 2011.
 84. Pietak Stanisław,” Pisma t.1, Utwory poetyckie”,Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 85. Piętak Stanisław,”Pisma t.2, Utwory poetyckie”,Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 86. Piętak Stanisław, „Pisma t.3,Utwory prozatorskie”, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 87. Piętak Stanisław, „Pisma t.4, Utwory prozatorskie”, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 88. Piętak Stanisław, „Pisma t.5, Utwory prozatorskie”, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 89. Sudoł Józef, „Pieśni naszych ojców: przyśpiewki weselne z okolic Kolbuszowej”, Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 90. Myjak Józef, „Legendy i opowieści niezwykłe z Sandomierskiego, dawnej Puszczy Sandomierskiej, Opatowskiego i Staszowskiego : (przyczynek do mitologii sandomierskiej)”, Sandomierz : PAIR – Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, 2004.
 91. Bujak Jan, „Galicjanie i Serbowie=Galicjani i Srby”, Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem,cop. 2012.
 92. Bujak Jan, „Galicjanie i Serbowie. Cz. 2, W Bośni”, Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem, cop.2014
 93. Bujak Jan, „Galicjanie i Serbowie. Cz. 3, Wojna i wyjazd do Polski”, Jelenia Góra : Wydawnictwo Ad Rem, cop.2015
 94. Szwedo Bogusław,”Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta. T. 2″, Tarnobrzeg : Radio Leliwa ; Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2015
 95. Szwedo Bogusław, „Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta. T. 3”, Tarnobrzeg : Radio Leliwa ; Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2016
 96. Szwedo Bogusław, „Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta. T. 4”, Tarnobrzeg : Radio Leliwa ; Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2017
 97. Szwedo Bogusław, „Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta. T. 5”, Tarnobrzeg : Radio Leliwa ; Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2019
 98. Tabor Jan, „Legenda o krzyżu na Zaleskim Cyplu”, Zalesie Gorzyckie 2019
 99. Bałda Waldemar, „Z niepodległej : opowieść o Nowej Dębie – mieście powstałym dzięki odzyskaniu przez Polskę suwerenności”, Nowa Dęba : Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, 2018
 100. Kędziora – Palińska Kinga, „Miasto movie o tradycji: Obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza”, Zawichost i Koprzywnicy, Sandomierz : Muzeum Okręgowe, 2019.
 101. „Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem : praca zbiorowa” / pod redakcją Anety Garanty i Tomasza Nowakowskiego, Stalowa Wola : Muzeum Regionalne, 2019.