Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, adres e-mail: promocja@gokgorzyce.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody uzyskanej w czasie zapisu do (art.6, ust.1, lit. a RODO), w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6, ust.1, lit. e RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6, ust. 1, lit. f RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów, a także w celach statystycznych i badawczych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi na rzecz administratora (m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, serwisu urządzeń).
  6. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres 5 lat od zapisu w przypadku braku aktywności w zakresie korzystania z usług naszej Biblioteki.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.