NARODOWE CZYTANIE Z GBP W GORZYCACH

Przypominamy, że już jutro, 9 września o godz. 16.00, w Technicznym Ogrodzie w Gorzycach odbędzie się wspólne czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Tegoroczną lekturę przeczytają przedstawicielki i przedstawiciele zaprzyjaźnionych z biblioteką szkół, czytelników, stowarzyszeń i organizacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

Prosimy o przyniesienie własnych egzemplarzy „Nad Niemnem”. Jak co roku, opieczętujemy je pamiątkowym stemplem.