„NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK WAKACJI 2022” – KONKURS BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKOLNIKACH.

Biblioteka Publiczna w Sokolnikach zaprasza do konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika wakacji 2022.”

Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat, obecni czytelnicy i osoby, które chcą się zapisać do biblioteki. Jedyny warunek udziału w konkursie to zgłoszenie bibliotekarzowi swojego uczestnictwa.

Zapraszamy!!!