NARODOWE CZYTANIE „BALLAD I ROMANSÓW” Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W GORZYCACH.

W wyjątkowej scenerii, w Technicznym Ogrodzie w Gorzycach, w sobotę 3 września wybrzmiały „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Już po raz ósmy Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach wraz z czytelnikami włączyła się w ogólnopolską akcję NARODOWE CZYTANIE, które odbyło się w Roku Romantyzmu Polskiego, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji obchodzonego w 2022 roku dwóchsetlecia pierwszego wydania „Ballad i romansów”.

Ukazanie się w Wilnie pierwszego tomu „Poezji” Adama Mickiewicza było tak ważnym wydarzeniem literackim, że jego datę przyjmuje się za początek romantyzmu w Polsce. Jest to również w historii literatury polskiej wyjątkowy przypadek, kiedy pojedyncze dzieło otwiera nową epokę. W otwierającej tom rozprawce „O poezji romantycznej” oraz w balladach „Romantyczność” i „Świteź” wyłożył autor zasady programowe literatury romantycznej. Nowy typ literatury narodowej podważał dotychczasowe sposoby poznania świata, mówił nowym językiem, sięgał do wnętrza, do istoty przedstawionego świata, odkrywał „prawdy żywe” i „łzy ludu”. W całej epoce to, co idealne, duchowe, jest ważniejsze niż to, co ziemskie, materialne.

Za sprawą wspaniałych interpretacji ballad przenieśliśmy się do pięknego, tajemniczego i mrocznego świata. Nasi goście mieli też okazję wysłuchać mini recitalu i opieczętować pamiątkowym stemplem przyniesione egzemplarze „Ballad i romansów”.

Gorące podziękowania kierujemy do wspaniałych lektorek – czytelniczek naszej biblioteki, których oddanie i zaangażowanie w promowanie czytelnictwa jest dla nas niezwykle ważne.

Dziękujemy.

Do zobaczenia za rok!