DOFINANSOWANIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH!

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 076,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dzięki otrzymanej dotacji zostaną zakupione nowości wydawnicze, które wzbogacą i uaktualnią księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach oraz jej Filii w Sokolnikach, Trześni i Wrzawach, a tym samym poszerzą ofertę skierowaną do czytelników i przyczynią się do zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Gorzyce.