NARODOWE CZYTANIE 2023

Jeszcze nie wszystko gotowe, jeszcze jesteśmy w fazie przygotowań, organizacji, logistyki… ale już jest mnóstwo satysfakcji i przemiłych odczuć.

Jest nas coraz więcej, co zapowiada przepiękne gorzyckie święto czytania! A to już niebawem! 9 września b.r. po raz dziewiąty Gminna biblioteka Publiczna w Gorzycach włączy się w ogólnopolską akcję i wraz z czytelnikami, miłośnikami literatury odczyta fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Gorzycka odsłona NARODOWEGO CZYTANIA będzie miała miejsce w Ogrodzie Technicznym i rozpocznie się o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu i ciągle czekamy na osoby gotowe odczytać fragmenty „Nad Niemnem”.

Tegoroczna lektura jest przyjmowana entuzjastycznie przez kolejne pokolenia czytelników. Piękne opisy, nietuzinkowe postacie, silnie zaakcentowane wartości patriotyzmu i pracy, głęboki demokratyzm czy walory artystyczne powieści powodują , że zajmuje ona wysokie miejsce wśród klasycznych utworów literatury polskiej. Warto przypomnieć, że sama autorka była osobą wyjątkową, a na dowód przytoczyć słowa, które wypowiedziała odbierając w 1907 r. tytuł Honorowej Obywatelki Grodna:„Polką jestem i głośno wyznaję, że kraj i naród swój ze wszystkich sił kocham. Ale zarazem mniemam i czuję, że serce człowieka to harfa szeroka, w struny bogata i stać ją na dwie pieśni; ojczystą i wszechludzką, że zdolne ono, kochając co najbliższe, szacunek i przyjaźń żywić dla tego, co dalsze, i służąc najbliższym, pomnażać dobro wszystkich”.