Nowy program biblioteczny w GBP Gorzyce

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach wraz z filiami wdraża nowy, zintegrowany system biblioteczny MAK +. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.

System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 2 531 bibliotekach (w 1 039 bibliotekach głównych i 1 492 filiach) co stanowi ok. 31,27% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl. Wg stanu na dzień 13 marca 2021 roku, na stronie szukamksiążki.pl jest dostępnych 25 149 620 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa ich 5 484. Jest to największy taki serwis w Polsce.

System MAK+ spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niezbędne środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i sprzętowej zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych użytkowników.

MAK+ oferuje czytelnikowi:

  • dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
  • sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach
  • korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej
  • przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie
  • zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
  • elektroniczną obsługę wypożyczeń
  • przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK

Źródło: http://www.makplus.pl/